Klik op het gewenste artikel om naar het bijbehorende tekstonderdeel te gaan

Vragen over het programma

Niveau van de activiteit

Om aan te geven welke inspanningsgraad elke afzonderlijke activiteit heeft, wordt er een indicatie per onderdeel weergegeven. De indicatie is te herkennen aan 1, 2 of 3 Buffelkoppen. 

staat voor ‘licht buffelen’ of wel recreatief niveau 


staat voor ‘middel zwaar buffelen’ of wel licht actief niveau 


staat voor ‘zwaar buffelen’ of wel sportief niveau.

Echter kunnen onze instructeurs de activiteit veelal aanpassen op het niveau van de groep, waardoor iedereen veelal op zijn of haar niveau de activiteit kan beoefenen.

Weersomstandigheden
In het geval van extreme weersomstandigheden, zoals kou, regen of bliksem, is het aan de instructeur om de activiteit wel of geen doorgang te laten vinden. De instructeur kan het beste inschatten of de weersomstandigheid of de dreigende verandering daarvan invloed heeft op de activiteit die op het programma staat. De activiteit zal zo mogelijk naar een ander moment worden verplaatst. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal in overleg met de klant worden gekeken naar een vergelijkbare andere activiteit.

Wateractiviteiten

Bij activiteiten op het water is de uitvoering afhankelijk van de waterstand. Als de waterstand te hoog of te laag is waardoor de geboekte activiteit niet op een verantwoorde manier uitgevoerd kan worden, dan zal Buffel Outdoor voorafgaand aan de activiteit contact opnemen met de opdrachtgever. Indien de wateractiviteit niet door kan gaan zal er, in overleg met de contactpersoon, een alternatieve activiteit aangeboden worden.

 

Activiteiten voor kinderen

Buffel Outdoor biedt ook activiteiten aan die geschikt zijn voor kinderen. Bij klimmen, abseilen, challengeparcours, speleologie en tokkelen geldt een minimum leeftijd vanaf 6 jaar. Een kanotocht per sit on top kano, vlotvaren en activiteiten die bij ‘Outdoor – recreatief’ aangeboden worden wordt aangeraden vanaf een leeftijd van 6 jaar. Kinderen mogen alleen deelnemen aan activiteiten onder begeleiding van een volwassene.

Toelichting op quadrijden

Deelname aan de activiteit quadrijden is geheel op eigen risico. Bij het onderdeel quadtrial is geen rijbewijs verplicht. Er is wel een rijbewijs B verplicht bij de activiteit Quadtocht Off Road. Indien er een persoon zonder rijbewijs B toch wil deelnemen aan een Off Road tocht, dan is dat mogelijk. Deze persoon kan achter op de quad meerijden met de instructeur.
 

Toelichting bij paintball

Deelname aan de activiteit paintball is op vrijwillige basis en geheel voor eigen risico. De minimum leeftijd is 14 jaar, waarbij tot en met 16 jaar schriftelijke toestemming nodig is van ouder of voogd. Voorafgaand aan de activiteit dient een deelname formulier ondertekend te worden zodat een ieder op de hoogte is van de deelnamevoorwaarden.

Maaltijden en consumpties

Het is toegestaan eigen consumpties en etenswaren mee naar de activiteitenlocatie te nemen. Indien maaltijden gewenst zijn, kunnen deze bijgeboekt worden, waarbij rekening gehouden kan worden met speciale dieetwensen en vegetariërs. Consumpties en snacks kunnen ter plaatse bij een automaat worden verkregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen over offertes en reserveringen

Offerte aanvragen

Buffel Outdoor stelt met alle plezier een offerte op aanvraag samen. De wensen qua accommodatie, activiteiten en/of maaltijden kunnen per mail of telefonisch doorgegeven worden. De offerte zal zo spoedig mogelijk gemaakt worden. Dit kan echter een aantal dagen duren alvorens het uitgewerkte voorstel per mail of post toegestuurd wordt.

 

Optie

Zodra een datum bekend is, wordt deze vrijblijvend voor de groep in optie gezet voor een periode van 2 weken. Bij accommodatie kan een optie gegeven worden van maximaal 5 werkdagen.

Aanbiedingen en kortingen

Het hele jaar door gelden er aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen. De voorwaarden staan duidelijk omschreven bij kortingen. Er worden geen kortingen berekend op aanbiedingen en er kunnen geen meerdere kortingen voor hetzelfde programma gelden.

 

Definitief boeken

Indien een offerte omgezet wordt in een definitieve boeking, dan zal, binnen een aantal dagen na reservering, een bevestiging voor het opgegeven aantal deelnemers per mail of post toegestuurd worden. De bevestiging is pas definitief wanneer de aanbetaling is betaald.

 

Minimum aantal deelnemers

Bij reservering wordt het minimum aantal deelnemers opgegeven, waarvan men zeker is dat zal deelnemen. Vanaf dat moment treden de annuleringsvoorwaarden in werking voor dit geboekte aantal deelnemers. Tot 2 weken voor aanvang van het project kan het definitief aantal deelnemers opgegeven worden d.m.v. een namenlijst die per mail of post toegestuurd kan worden. Zodra deze definitieve deelnemerslijst in ons bezit is, treden over het totaal aantal deelnemers de annuleringsvoorwaarden in werking. Tevens ontvangt de opdrachtgever een nafactuur voor de extra opgegeven deelnemers. Een in-de-plaatsstelling wordt niet als annulering gezien. LET OP: in geval van bijboeking, het kan voorkomen dat de activiteit volgeboekt is.

Betalingen

Bij de bevestiging wordt een aanbetaling- en restantfactuur meegestuurd. De aanbetaling is 30% van het totaal bedrag en dient binnen 8 dagen voldaan te worden. Pas dan is de boeking definiteif. De restantbetaling van 70% van het totaalbedrag dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het project betaald te worden. Een nafactuur dient per ommegaande betaald te worden. Indien een project 5 weken voor uitvoerdatum geboekt wordt, zal een factuur gestuurd worden met het totale bedrag.

Borg

Helaas zijn wij genoodzaakt om bij een aantal programmaonderdelen een borg te vragen. Deze borg wordt alleen achtergehouden op het moment dat er materiële schade is ontstaan, door oneigenlijk gebruik van onze materialen. Tevens zal de borg worden aangesproken wanneer er zodanige overlast veroorzaakt wordt, dat de naam van Buffel Outdoor schade oploopt. Natuurlijk gaan wij er van uit de borg in zijn geheel terug te kunnen storten. Wij hopen op uw begrip.

Namenlijst

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van het project dient een volledig ingevulde namenlijst in het bezit van Buffel Outdoor te zijn. Deze namenlijst is een definitieve opgave van het deelnemersaantal waarin de opdrachtgever, namens de deelnemers, tevens verklaard dat zij kennis hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s verbonden aan deelname aan het programma waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Met deze namenlijst kunnen ook medische gegevens en dieetwensen doorgegeven worden, zodat bij uitvoering van het programma hiermee rekening gehouden kan worden.

Routebeschrijving en kledingadvies

Een routebeschrijvingen en kledingadviezen worden per mail of post verstuurd, nadat de volledige betaling van de uitstaande facturen het bezit is van Buffel Outdoor.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen over voorwaarden en verzekeringen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die gelden voor alle reserveringen zijn hier onder te downloaden. 

Alcohol en drugs

Alcohol- en drugsgebruik voorafgaand of tijdens de activiteiten is om verzekeringstechnische redenen NIET toegestaan. Buffel Outdoor behoudt het recht deelnemers bij (verdenking van) gebruik uit te sluiten van het programma. Het om deze reden niet genoten deel van het programma kan niet worden teruggevorderd.

Reisverzekering met buitensportdekking

Buffel Outdoor raadt haar klanten aan een reisverzekering met buitensportdekking af te sluiten. Dit is zowel individueel als per groep mogelijk. 

Annuleringsverzekering 

Het is mogelijk om zowel voor het individuele deel als per groep een annuleringsverzekering af te sluiten voor een project.