Laatste Nieuws

Al enige jaren organiseert Buffel Outdoor in opdracht van verschillende touroperators actieve familievakanties in aantrekkelijke streken. Voor Pharos Reizen van de ANWB worden er zelfs 4 locaties door Buffel Outdoor uitgevoerd. Naast de noordelijke Jura, in midden Frankrijk, ook in Guillestre in het zuiden van Frankrijk (Franse Alpen) en in de Italiaanse Alpen in de Aosta. In Aosta is Buffel Outdoor ook werkzaam voor SNP. Naast de tenten worden er volledige pakketten met sportieve activiteiten aangeboden, zoals raften, canyoning en via ferratta. Maar ook voor een leuke familiebivak of een partijtje boogschieten kun je bij Buffel Outdoor terecht. Om een leuke sfeerbeleving te geven, hierbij 2 filmpjes, gemaakt door onze instructeurs: locatie Guillestre en locatie Aosta.

Guillestre Franse Alpen
Italiƫ Aosta
Buffel & Umyak samen verder
Sinds half mei heeft Umyak Buitensport zich aangesloten bij de Buffel Beheer groep. Samen zullen zij de programma''s draaien op de vele verschillende locaties waar Buffel actief is. Met de samenvoeging maakt Buffel een grote stap vooruit met, naast de vaste locatie in de Belgische Ardennen, een nieuwe locatie in de prachtige Italiaanse Aosta. Guillestre en de Jura blijven als zomeractiviteitengebied en het Sauerland zijn nog steeds gebieden waar Buffel regelmatig een speciaal kamp neerzet. Kortom nu nog meer keus!Tevens is de instroom van een hoop goed opgeleide instructeurs een verbreding van het instructeurscorps een mooie aanwinst. Voor Umyak zal het materiaal een verbetering worden en de ruime pool van instructeurs de kwaliteit verhogen. De activiteiten op locatie zullen allen worden uitgevoerd door Buffel Outdoor.Met de ervaring van Umyak, reeds sinds 1991, en de nieuwe inzichten en materialen van Buffel Outdoor is een ware synergie gevonden. Voor de klant het oude vertrouwde en voor de instructeur prettig werken.We hopen dat de reeds bestaande klanten deze vooruitgang zullen beleven. Kijk snel op de site: www.umyak.nl
Vol trots kunnen we melden dat er voor het seizoen 2012 & 2013 een grote hoeveelheid diploma's en certificaten is behaald door de instructeurs van Buffel Outdoor.Zeker de laatste jaren is de regulering van de buitensportbranche in volle gang. De VeBon tracht dit nationaal te reguleren, echter gaat Buffel Outdoor voor de internationale certificeringen. De vele locaties waar Buffel Outdoor activiteiten ontplooit zijn bijna altijd over de landsgrenzen, vandaar de wil om het ook daar te regelen.Zo zijn er meer dan twee handen vol aan gecertificeerde raftgidsen met het IRF II diploma en iets meer dan een handvol met zelfs het IRF III diploma. Ook is het merendeel in het bezit van internationale klimdiploma's VRT II & III, inclusief reddingstechnieken. Samen met de Nederlandse Canyoning Bond (www.nederlandsecanyoningbond.nl) worden bijna ieder jaar canyoninggidsen opgeleid, en is in het voorseizoen zelfs een Frans LPS diploma in de wacht gesleept. Met deze hoge dichtheid aan diploma's en waarderingen proberen we de veiligheid en kwaliteit te garanderen.

Veelgestelde vragen

Programma
Niveau van activiteiten
Weersomstandigheden
Wateractiviteiten
Activiteiten voor kinderen
Toelichting bij quadrijden
Toelichting bij paintball
Maaltijden en consumpties

Offerte / Reservering

Offerte aanvragen
Optie
Aanbiedingen en korting
Definitief boeken
Minimum aantal deelnemers
Betaling
Borg
Namenlijst
Routebeschrijving en kledingadvies

Voorwaarden en verzekeringen

Algemene voorwaarden
Alcohol en drugs
Reisverzekering met buitensportdekking
Annuleringsverzekering


Niveau van activiteiten

Om aan te geven welke inspanningsgraad elke afzonderlijke activiteit heeft, wordt er een indicatie per onderdeel weergegeven. De indicatie is te herkennen aan 1, 2 of 3 Buffelkoppen. 

staat voor ‘licht buffelen’ of wel recreatief niveau
staat voor ‘middel zwaar buffelen’ of wel licht actief niveau
staat voor ‘zwaar buffelen’ of wel sportief niveau. Onze instructeurs kunnen de activiteit veelal aanpassen op het niveau van de groep.

Naar boven 


Weersomstandigheden

In het geval van extreme weersomstandigheden, zoals kou, regen of bliksem, is het aan de instructeur om de activiteit wel of geen doorgang te laten vinden. De instructeur kan het beste inschatten of de weersomstandigheid of de dreigende verandering daarvan invloed heeft op de activiteit die op het programma staat. De activiteit zal zo mogelijk naar een ander moment worden verplaatst. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal in overleg met de klant worden gekeken naar een vergelijkbare andere activiteit.

Naar boven 


Wateractiviteiten

Bij activiteiten op het water is de uitvoering afhankelijk van de waterstand. Als de waterstand te hoog of te laag is waardoor de geboekte activiteit niet op een verantwoorde manier uitgevoerd kan worden, dan zal Buffel Outdoor voorafgaand aan de activiteit contact opnemen met de opdrachtgever. Indien de wateractiviteit niet door kan gaan zal er, in overleg met de contactpersoon, een alternatieve activiteit aangeboden worden.

Naar boven 


Activiteiten voor kinderen

Buffel Outdoor biedt ook activiteiten aan die geschikt zijn voor kinderen. Bij klimmen, abseilen, challengeparcours, speleologie en tokkelen geldt een minimum leeftijd vanaf 6 jaar. Een kanotocht per sit on top kano, vlotvaren en activiteiten die bij ‘Outdoor – recreatief’ aangeboden worden wordt aangeraden vanaf een leeftijd van 6 jaar. Kinderen mogen alleen deelnemen aan activiteiten onder begeleiding van een volwassene.


Naar boven 


Toelichting bij quadrijden

Deelname aan de activiteit quadrijden is geheel op eigen risico. Bij het onderdeel quadtrial is geen rijbewijs verplicht. Er is wel een rijbewijs B verplicht bij de activiteit Quadtocht Off Road. Indien er een persoon zonder rijbewijs B toch wil deelnemen aan een Off Road tocht, dan is dat mogelijk. Deze persoon kan achter op de quad meerijden met de instructeur.

Naar boven
 


Toelichting bij paintball

Deelname aan de activiteit paintball is op vrijwillige basis en geheel voor eigen risico. De minimum leeftijd is 14 jaar, waarbij tot en met 16 jaar schriftelijke toestemming nodig is van ouder of voogd. Voorafgaand aan de activiteit dient een deelname formulier ondertekend te worden zodat een ieder op de hoogte is van de deelnamevoorwaarden.

Naar boven 


Maaltijden en consumpties

Het is toegestaan eigen consumpties en etenswaren mee naar de activiteitenlocatie te nemen. Indien maaltijden gewenst zijn, kunnen deze bijgeboekt worden, waarbij rekening gehouden kan worden met speciale dieetwensen en vegetariërs. Consumpties en snacks kunnen ter plaatse bij een automaat worden verkregen. 

Naar boven 


 

Offerte aanvragen

Buffel Outdoor stelt met alle plezier een offerte op aanvraag samen. De wensen qua accommodatie, activiteiten en/of maaltijden kunnen per mail of telefonisch doorgegeven worden. De offerte zal zo spoedig mogelijk gemaakt worden. Dit kan echter een aantal dagen duren alvorens het uitgewerkte voorstel per mail of post toegestuurd wordt.

Naar boven 


Optie

Zodra een datum bekend is, wordt deze vrijblijvend voor de groep in optie gezet voor een periode van 2 weken. Bij accommodatie kan een optie gegeven worden van maximaal 5 werkdagen.

Naar boven 


Aanbiedingen en korting

Het hele jaar door gelden er aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen. De voorwaarden staan duidelijk omschreven bij kortingen. Er worden geen kortingen berekend op aanbiedingen en er kunnen geen meerdere kortingen voor hetzelfde programma gelden.

Naar boven 


Definitief boeken

Indien een offerte omgezet wordt in een definitieve boeking, dan zal, binnen een aantal dagen na reservering, een bevestiging voor het opgegeven aantal deelnemers per mail of post toegestuurd worden. De bevestiging is pas definitief wanneer de aanbetaling is betaald.

Naar boven 


Minimum aantal deelnemers

Bij reservering wordt het minimum aantal deelnemers opgegeven, waarvan men zeker is dat zal deelnemen. Vanaf dat moment treden de annuleringsvoorwaarden in werking voor dit geboekte aantal deelnemers. Tot 2 weken voor aanvang van het project kan het definitief aantal deelnemers opgegeven worden d.m.v. een namenlijst die per mail of post toegestuurd kan worden. Zodra deze definitieve deelnemerslijst in ons bezit is, treden over het totaal aantal deelnemers de annuleringsvoorwaarden in werking. Tevens ontvangt de opdrachtgever een nafactuur voor de extra opgegeven deelnemers. Een in-de-plaatsstelling wordt niet als annulering gezien. LET OP: in geval van bijboeking, het kan voorkomen dat de activiteit volgeboekt is.

Naar boven 


Betaling

Bij de bevestiging wordt een aanbetaling- en restantfactuur meegestuurd. De aanbetaling is 30% van het totaal bedrag en dient binnen 8 dagen voldaan te worden. Pas dan is de boeking definiteif. De restantbetaling van 70% van het totaalbedrag dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het project betaald te worden. Een nafactuur dient per ommegaande betaald te worden. Indien een project 5 weken voor uitvoerdatum geboekt wordt, zal een factuur gestuurd worden met het totale bedrag.

Naar boven 


Borg

Helaas zijn wij genoodzaakt om bij een aantal programmaonderdelen een borg te vragen. Deze borg wordt alleen achtergehouden op het moment dat er materiële schade is ontstaan, door oneigenlijk gebruik van onze materialen. Tevens zal de borg worden aangesproken wanneer er zodanige overlast veroorzaakt wordt, dat de naam van Buffel Outdoor schade oploopt. Natuurlijk gaan wij er van uit de borg in zijn geheel terug te kunnen storten. Wij hopen op uw begrip.

Naar boven


Namenlijst

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van het project dient een volledig ingevulde namenlijst in het bezit van Buffel Outdoor te zijn. Deze namenlijst is een definitieve opgave van het deelnemersaantal waarin de opdrachtgever, namens de deelnemers, tevens verklaard dat zij kennis hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s verbonden aan deelname aan het programma waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Met deze namenlijst kunnen ook medische gegevens en dieetwensen doorgegeven worden, zodat bij uitvoering van het programma hiermee rekening gehouden kan worden.

Naar boven 


Routebeschrijving en kledingadvies

Een routebeschrijvingen en kledingadviezen worden per mail of post verstuurd, nadat de volledige betaling van de uitstaande facturen het bezit is van Buffel Outdoor.

Naar boven 


Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die gelden voor alle reserveringen zijn via de link 'algemene voorwaarden' te downloaden. 

Naar boven 


Alcohol en drugs

Alcohol- en drugsgebruik voorafgaand of tijdens de activiteiten is om verzekeringstechnische redenen NIET toegestaan. Buffel Outdoor behoudt het recht deelnemers bij (verdenking van) gebruik uit te sluiten van het programma. Het om deze reden niet genoten deel van het programma kan niet worden teruggevorderd.

Naar boven 


Reisverzekering

Buffel Outdoor raadt haar klanten aan een reisverzekering met buitensportdekking af te sluiten. Dit is zowel individueel als per groep mogelijk. 

Naar boven 


Annuleringsverzekering

Het is mogelijk om zowel voor het individuele deel als per groep een annuleringsverzekering af te sluiten voor een project. 

Naar boven 

Powered By Sprite-IT